Blessurepreventie

In het kader van blessurepreventie wordt er gewerkt met Spartanova, een online tool die elke sporter gaat screenen. Deze screening spoort de individuele risicofactoren voor blessures en de zwakke schakels op in het lichaam waarmee een diepgaand blessure-risicoprofiel opgemaakt.

Via een geïndividualiseerd oefenprogramma kunnen deze dan worden aangepakt om zo de kans op blessures drastisch te verkleinen.

Zowel de testing als het oefenprogramma zijn sportspecifiek (balsporten, atletiek, zwemmen, …)

 

Begeleiding

De meeste blessures worden opgelopen door overbelasting. Soms kunnen voorafgaande uitvoerige screenings met bijhorende oefenprogramma’s niet vermijden dat een sporter toch een letsel oploopt.

Vaak zijn o.a. overtraining en vermoeidheid factoren die hiertoe bijdragen. Hierbij is begeleiding voor een atleet of een gedreven sporter van cruciaal belang.  Een snelle controle screening (bevraging, inspectie & functie onderzoek) kan vaak al veel info geven over een mogelijke blessure. De sporter krijgt hierbij richtlijnen om zo snel mogelijk van zijn letsel af te geraken of hem te behoeden dat een licht letsel erger wordt.

Bij ernstige letsels wordt steeds snel doorverwezen naar arts of specialist.

 

Sportfysiologische testen

Vele blessures hebben vaak ook een fysiologische oorzaak. Vaak zijn sporters zich te weinig bewust van hun eigen lichaam.

Zowel als atleet of als recreant is het belangrijk uw grenzen te kennen om zo verantwoord te kunnen sporten. Dit kan gebeuren aan de hand van sportfysiologische testen. Deze testen stellen de sporter op de hoogte van zijn fysieke mogelijkheden.
Afhankelijk van het sportniveau, sporttak en individu worden een reeks testen aangeboden: o.a. inspanningstesten (lactaatmetingen), lichaamssamenstelling (vetmetingen), spirometrie, etc.

De testen gebeuren in overleg met de arts en worden nadien uitgebreid besproken. Aan de hand van deze resultaten kan een geïndividualiseerd trainingsschema opgemaakt worden. Deze tests kunnen ieder seizoen herhaald worden of na een blessure om het fysieke niveau opnieuw te bepalen of om een evolutie op te merken.